BMT-EL er medlem af TEKNIQ Garantiordning.

Får du medhold i en klage, du har indbragt for Ankenævnet for Tekniske Installationer, indtræder TEKNIQs Garantiordning.

Ordningen dækker omkostninger til og med 150.000 kr. inkl. moms, hvis installatøren ikke opfylder kendelsen.

Hvis installatøren indbringer sagen for domstolene og installatøren ikke opfylder dommen, dækker garantiordningen fra det tidspunkt, hvor den endelige dom foreligger.

Garantiordningen dækker, når virksomheden er medlem af TEKNIQ på det tidspunkt, hvor klagen modtages i Ankenævnet.

Garantiordningen dækker ikke sager, hvor der klages over elinstallationsrapporter.

Ønsker du at indgive en klage.

 

TEKNIQ

Paul Bergsøes Vej 6
2600 Glostrup

http://www.tekniq.dk/forbruger/garantiordning